Provincie Gelderland

Logo provincie Gelderland

De provincie Gelderland was in 2006 één van de mede initiatief deelnemers van de stichting GemGids. De provincie Gelderland heeft samen met gemeente voorst het initiatief genomen om via open standaarden de informatie over milieuvergunningen via Google Maps te ontsluiten. Met behulp van de GemGids toepassingen kon de provincie dit eenvoudig realiseren. Provincie Gelderland was een van de eerste deelnemers van het landelijke IPM (Internet Publicatie Model) project van Advies Overheid.nl rond de publicatie van vergunningen. Stichting GemGids kon hier eenvoudig op aansluiten en de milieuvergunninggegevens van de provincie Gelderland op Google Maps en Google Earth ontsluiten. De milieuvergunning publicaties van de provincie Gelderland zijn o.a. te raadplegen via het GemGids loket van de gemeente Voorst.

Momenteel werkt de provincie Gelderland met GemGids deelnemers aan een integraal e-proces rond de meldingen openbare ruimte en milieuklachten. Hier kunnen burgers, bedrijven en andere overheden via één loket informatie verstrekken en opvragen. Dit is onder andere van belang bij het optimaliseren van de ketensamenwerking tussen overheidspartijen onderling en de provincie Gelderland. Het maakt dan niet meer uit bij wie de milieuklacht wordt gemeld, vanuit één loket wordt de klacht afgehandeld. Het sluit aan bij de gemeenschappelijke benadering van stichting GemGids voor het realiseren van de e-overheid.