Gemeente Utrecht

Logo Utrecht 300p
Gemeente Utrecht is samen met de deelnemers Doetinchem en Voorst de grondlegger van de GemGids dienst ObjectDesk, een gegevensmagazijn met locatie gebonden informatie, waarin overheidsorganisatie snel en éénvoudig hun registraties in de openbare ruimte op orde kunnen krijgen en delen met iedereen die hier belang bij heeft.
Zo begon de gemeente Utrecht al in 2007 met het opzetten van een bomenkaart in Google Maps waarop de inwoners van gemeente Utrecht informatie kunnen vinden over de bomen in Utrecht. Na een aantal projecten, waaronder de projectenkaart is het generieke platform ObjectDesk ontwikkeld waarin de gemeente nu zelf de verschillende registraties in kan beheren, opmaken en delen!
Hiermee kan de gemeente Utrecht nu snel inspelen op actuele ontwikkelingen en neemt het aantal registraties nu snel toe. Enkele voorbeelden van meer dan 30 verschillende thema’s die nu via ObjectDesk worden beheerd en gedeeld zijn:
Parkeervoorzieningen
Kinderopvang
Bezoeklocaties gemeente
Masterplannen Onderwijshuisvesting
Oplaadpunten elektrische auto’s

Mooi is het nu ook om te zien dat externe partijen de gegevens uit de registraties gaan oppakken voor hergebruik. Zo ontwikkelde TNO in 2013 de iGrow app voor de smartphone. Als app die bedoeld is voor de ouders van opgroeiende kinderen gebruikt TNO de speelplaatsinformatie uit ObjectDesk nu als kaartlaag in deze app. Inwoners en bezoekers van de gemeente Utrecht hebben hiermee een actueel en compleet overzicht van alle speelvoorzieningen in hun gemeente.

Naast de grote voordelen voor de gebruikers van de diensten maakt de gemeente Utrecht nu ook dankbaar gebruik van de lage ontwikkelkosten, zeer korte doorlooptijd van soms maar enkele uren!