Gemeente Brummen

Logo Brummen 300pIn de gemeente Brummen werden de meldingen openbare ruimte nog altijd afgehandeld in een spreadsheet. Door deelnemer te worden is er nu een geïntegreerde oplossing waarin alle gebruikers gelijktijdig kunnen werken en het proces van burger tot uitvoering wordt afgehandeld. In eerste instantie heeft de gemeente dit intern ingevoerd en is men daarna ook de GemGids loket functies gaan inzetten. Gemeente Brummen is enthousiast over de eenvoudige koppeling met de Basisregistraties (BAG en GBA) op basis van de SOA (Service Orientated Architecture) welke naadloos aansluit op de BAG en het gegevenspakhuis (Operational Data Store) in hun midoffice. Gemeente Brummen is direct ook enthousiast mede ontwikkelaar geworden en heeft samen met stichting GemGids toevoegingen het e-proces melding openbare ruimte ontwikkeld. Zo kunnen nu ook de gegevens van de veroorzaker worden doorgegeven en opgeslagen en kunnen er bestanden (foto’s van de schade, overlastof storing) worden meegestuurd. Het ontwikkelde formulier voor de melding openbare ruimte voldoet nu volledig aan de overheidsstandaarden voor e-formulieren die door het ICTU programma EGEM en e-formulieren is ontwikkeld en nu door KING worden beheerd. Hierna is er in Brummen ook een proces op gang gekomen om te kijken welke producten en diensten er nog meer via het GemGids loket kunnen worden ontsloten. Inmiddels heeft de gemeente Brummen er voor gekozen de landelijke e-formulieren voorziening te gaan vervangen met de beschikbare GemGids formulieren waaronder: “Verhuizing doorgeven; Uittreksel GBA aanvragen, Afschrift burgelijke stand aanvragen en vertrek naar het buitenland doorgeven”.