Kennissessie landelijke pilot speelplaatsen

Op de beurs overheid & ICT 2014 organiseren TNO en GemGids een mini kennissessie over de landelijke registratie open speelplaats data. Iedereen is hiervoor op donderdag 10 april om 10.30 uur van harte welkom in theater paars op de beursvloer. De kennissessie richt zich op het beheren en ontsluiten van informatie over speelplaatsen en het hergebruik hiervan in de gratis iGrow App van TNO. De GemGids deelnemers stellen de door de gemeenten ontwikkelde e-dienst ObjectDesk voor deze landelijke registratie kostenloos ter beschikking. Op deze manier kunnen alle speelplaatsbeheerders van Nederland optimaal hun speelplaatsgegevens delen en beheren.

Naast de medewerkers die zich specifiek bezig houden met de het beheer van de speelterreinen in uw gemeente is deze GemGids kennissessie ook zeer interessant voor de medewerkers die zich bezig houden met de dienstverlening, ict en geoinformatievoorziening. Kom dus samen naar de kennissessie en deel mee in de praktijkervaring van de GemGids deelnemers.

Nu aanmelden

Heeft u interesse in deze kennissessie dan kunt u zich kostenloos aanmelden voor de ICT beurs. Bij aanmelding via dit formulier kunt u aangeven dat u deel wilt nemen aan de kennissessie op donderdag 10 april om 10.30 uur in theater paars.

Open speelplaatsdata

iGrow App TNO scherm 02In een landelijke pilot met TNO en PLEIO een aantal gemeentes inmiddels een registratie opgezet met de doelstelling zo veel mogelijk speelplaatsen in Nederland open te ontsluiten. De online tool ObjectDesk, die de GemGids deelnemers hebben ontwikkeld, wordt voor deze pilot vrij beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen als beheerder van de openbare ruimte kostenloos gebruik maken van deze dienst om het overzicht van hun speelplaatsen in ObjectDesk te beheren. Gemeenten hebben hiermee direct een helder overzicht van alle speelvoorzieningen die ze op de kaart in hun website kunnen ontsluiten maar ook externe partijen kunnen deze data op verschillende manieren naar uw klanten ontsluiten. Zo heeft TNO inmiddels voor de smartphone de iGrow App ontwikkeld. Met deze app kunnen ouders de gezondheid van hun kind in de gaten houden en middels de open data uit ObjectDesk zien waar de kinderen buiten kunnen spelen in uw gemeente. TNO zal deze ochtend meer vertellen over het iGrow project en vervolgens zal de GemGids community laten zien hoe ook uw gemeente éénvoudig mee kan doen in deze landelijke pilot. Bent u betrokken bij het speelplaatsbeheer in uw gemeente, kom dan zeker op 13 februari naar de kennissessie over de landelijke pilot speelplaatsen.

Programma mini kennissessie

  • 10.15 Inloop in de theaterzaal paars
  • 10.30 Speelplaats data in de iGrow app van TNO, Paula van Dommelen
  • 10.45 Korte live presentatie
  • 11.00 Afsluiting en napraten op de GemGids stand naast het theater

Bent u niet in de gelegenheid de beurs en/of de mini kennissessie te bezoeken dan kunt u contact opnemen met Holger Peters, projectleider Open Speelplaatsdata bij de stichting GemGids. Holger is te bereiken via mail: holger@gemgids.nl of via het algemene telefoonnummer van de stichting GemGids: 055 737 00 90