Meldingen openbare ruimte

In verband met de enorme belangstelling voor de GemGids dienst Melding woon- en leefomgeving is stichting GemGids op dit moment bezig een nieuwe demo-omgeving te realiseren waar u rustig een testmelding kan invoeren. U kunt hier dan zelf bekijken hoe het e-proces met BAG koppeling in Google Maps werkt. Binnenkort vindt u hier dan de URL om er zelf mee aan de slag te kunnen gaan! Voor geïnteresseerde gemeenten komt er dan ook een mogelijkheid een demo-account aan te vragen om zelf eens te testen met de afhandel- en Klant Contact Centre (KCC) functionaliteiten. Neem hiervoor gerust eens contact op met de stichting GemGids via het contact formulier op deze site.

Schermvoorbeeld Meldingen 1.3 Loket Hof van TwenteInvoering Meldingen omgeving gemeente Voorst, Hof van Twente en Brummen

Na de zomer in2007 is de gemeente Voorst als eerste gestart met het nieuwe integrale Meldingen Woon- en Leefomgeving concept van de stichting GemGids. Inverschillende fases is dit traject ingevoerd.

Eerst is de gemeente Voorst intern gestart met de overschakeling van de oude meldingen omgeving naar de nieuwe geïntegreerde backoffice functionaliteit (SaaS dienst van de stichting GemGids). Deze GemDesk omgeving heeft middels een Service Oriented Architecture live koppelingen met de GBA en de BAG van de gemeente Voorst wat de gemeente vele voordelen biedt. Zo is het niet meer mogelijk foutieve persoons- en/of adresgegevens op te nemen in de meldingen omgeving en beschikken de medewerkers altijd over de actuele basisgegevens. De baliemedewerkers van de gemeente Voorst gebruiken nu de KCC functionaliteit die met deze GemGids dienst wordt meegeleverd en kunnen de klanten nu optimaal bedienen.

Vervolgens is eind vorig jaar ook de GemGids loketfunctionaliteit uitgebreid met de mogelijkheid om alle meldingen die via de verschillende kanalen (telefoon, balie, post of het elektronische GemGidsloket) via de Google Maps luchtfoto’s en kaarten te ontsluiten naar de burgers zodat ze kunnen zien welke meldingen er in hun eigen omgeving zijn binnengekomen bij de gemeente.Schermvoorbeeld meldingen 1.3 KCC en Back-office omgeving

Ook is hier direct een e-proces aan toegevoegd waarmee iedereen die een melding wil doorgeven dit zelf  op de Google Maps kaart kan toevoegen. Dit e-proces heeft ook weer een koppeling met de GBA en de BAG. Indien de melder als inwoner van de gemeente Voorst via DigiD is ingelogd hoeft hij hierdoor uiteraard niet meer zijn persoonlijke gegevens door te geven. Ook kan de melder door de BAG koppeling nooit meer een foutief adres invullen, simpelweg door de melding op de kaart te zetten wordt het adres vanuit de basisregistratie gevuld of door een (gedeelte van een) adres in te geven wordt de melding direct op de kaart geplaatst.

Inmiddels hebben al 4 GemGids deelnemers besloten deze dienst ook te gaan afnemen. Omdat ze al deelnemer zijn kunnen deze gemeenten kosteloos gebruik maken van deze dienst. Uiteraard betalen ze wel de eventueel benodigde conversie voor het overzetten van hun bestaande data, de configuratiekosten en eventuele extra hosting kosten voor hun data. Deze bedragen bij elkaar hooguit een paar duizend euro.

Uw belangstelling gewekt? Bel of mail gerust eens met één van de pragmatische adviseurs van de stichting GemGids