Praktijk Casus Utrecht

Eén centrale oplossing voor locatiegebonden informatie van de gemeente Utrecht!

Ambitie Publieke dienstverlening Gemeente Utrecht


Binnen de ambitie van de gemeente Utrecht om haar bedrijfsvoering en publieke dienstverlening te verbeteren was de locatiegebondenheid een zeer belangrijk speerpunt. Dit gezien het feit dat het merendeel van de publieke overheidsinformatie direct of indirect betrekking heeft op een locatie (geo-component). De gemeente Utrecht beschouwt de locatiecomponent van informatie als het “bindmiddel” van haar overheidsinformatie. Deze locatiegebonden informatie dient voor iedere belanghebbende van de gemeente beschikbaar te worden gemaakt. Zij wenst deze ambitie op een resultaat- en klantgerichte wijze, kwaliteitsbewust en efficiënt tot stand te brengen.

Samenwerking Gemeente Utrecht en GemGids community

Voor het realiseren van deze ambitie heeft de Gemeente Utrecht gekozen voor de GemGids community met haar productoplossing ObjectDesk. De visie van de GemGids community klikte met de ambitie van de gemeente Utrecht om op basis van 1 integrale informatiearchitectuur met open data standaarden de locatiegebonden informatie eenvoudig openbaar en toegankelijk te maken voor haar burgers en ketenpartners.

Voor de organisatie van de gemeente Utrecht heeft de implementatie van de ObjectDesk oplossing geen consequenties gehad op haar bestaande informatiearchitectuur, datadistributie en beveiligingsissues. ObjectDesk is een flexibel open systeem welke eenvoudig wordt aangepast en geïmplementeerd binnen de bestaande IT-omgevingen van gemeenten.

Eenvoudig, doelgericht en efficiënt informatie op de kaart zetten

Voordat gemeente Utrecht werkte met de ObjectDesk oplossing bedroeg de doorlooptijd voor het publiceren van de locatiegebonden informatie 5 tot 6 weken, nu kan er binnen 1 week een kaart worden gepubliceerd. De strooiroutes zijn hiervan een goed voorbeeld, eind oktober leverde de afdeling routes de verschillende strooiroutes aan. Voor de sneeuwvlokken vielen waren in de tweede week van november de actuele strooiroutes in een overzichtelijke en interactieve kaart vanuit ObjectDesk online beschikbaar binnen haar website.

Voor ObjectDesk werd er gewerkt met maatwerk en statische kaartoplossingen, waarbij geen uniforme en flexibele standaard aanwezig was om informatie interactief en snel op de kaart te zetten. Door de uniforme en flexibele standaard van ObjectDesk kunnen de afdelingen GEO-informatie, communicatie en betrokken vakafdeling nu snel schakelen om locatiegebonden informatie te publiceren binnen haar website. Een simpele excelsheet kan hiervoor als basis voldoende zijn om de informatie eenvoudig en dynamisch te gaan publiceren!

Verbetering van E-dienstverlening en voorlichting

Objectdesk wordt breed ingezet in de e-dienstverlening van gemeente Utrecht. Via het systeem worden onder andere parkeerplattegrond, strooiroutes, monumenten, stembureaus, elektrische oplaadpunten en bomen eenvoudig op interactieve kaarten binnen haar website gepubliceerd. Met behulp van ObjectDesk wordt deze data nu veelal door de vakafdelingen beheerd, waarmee de gepubliceerde informatie uit de bron 100% actueel is! De dienstverlening en voorlichting naar de burger is hiermee aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de oude situatie.

Door de eenvoud van het systeem is de Gemeente Utrecht in staat de burgers via haar website snel en accuraat te informeren over nieuwe actualiteiten van bijvoorbeeld stemlocaties, parkeergelegenheden en stadslandbouwprojecten e.d. De afdeling communicatie en webredactie heeft hierbij het centrale overzicht over alle dynamische kaartgebonden informatie, de betrokken vakafdelingen hebben zelf een eenvoudige beheerfunctionaliteit om de informatie te actualiseren.

Voorbeelden:

Parkeren in Utrecht:
http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/180
 

Elektrische oplaadpunten:
http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/171
 

Utrecht werkt aan Utrecht:
http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/197
 

Bomen op Utrechtse werven:
http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/107
 

Over de Auteur