Tag

Afvalkaart

Voorst bespaart direct kosten met de digitale afvalwijzer

Schermvoorbeeld van de afvalwijzer gemeente Voorst
In 2013 heeft de gemeente Voorst de dienstverlening aan de burgers verbeterd. Door de inzet van de nieuwe elektronische dienst voor het ontsluiten van informatie over de afvalinzameling, kan iedereen in de gemeente Voorst nu direct digitaal zijn ...
Lees meer